:::: MENU ::::

دوستم نداری!!!

من تو رو دست دارم

به اندازه ی ۵ تا انگشت دستم….

من تو رو دوست دارم

به اندازه‌ی کتابام….

من تو رو دوست دارم

به اندازه‌ی شعری که برای من ننوشته بودی….

من تو رو دوست دارم

به همو ن اندازه که تو دوستم نداری….


پیام