:::: MENU ::::

حق طلاق زنان متاهل

در نوشته‌ای با عنوان «شروط ضمن عقد»، در مورد شرط‌هایی برای منصفانه‌تر کردن زندگی مشترک نوشتم. متاسفانه با وجود قوانین موجود امکان منصفانه کردن شرایط زندگی مشترک وجود ندارد اما به تمهیداتی مثل «شروط ضمن عقد» یا «وکالت برای اجازهٔ دائمی خروج»، می‌توان وضعیت زندگی مشترک را عادلانه‌تر کرد و حقوق غیر منطقی و غیر منصفانه در زندگی مشترک را سلب کرد. در زیر نمونه‌ای از متن وکالت حق طلاق به همسر را که با کمک دوستان وکیل تهیه شده است را می‌آورم.

حق طلاق برای زنان

یک نکتهٔ مهم در مورد وکالت‌نامهٔ حق طلاق

بر اساس توضیح کامل‌تری که در نوشتهٔ «شروط ضمن عقد» دادم، تکه‌ای از نوشته که به رنگ قرمز مشخص شده است، مربوط به مشروط کردن حق طلاق به بخشش مهریه است. در شیوهٔ نوشتاری این بخش دقت کافی را داشته باشید چرا که وکالت‌نامه یک سند حقوقی الزام‌آور است.

در نظر داشته باشید که با گرفتن/دادن حق طلاق به زن، به شرایط منصفانه و عادلانه در ازدواج نمی‌رسیم. سلب مجموعه‌ای از حقوق تضییع‌شدهٔ زنان و اقرار به تعهدادتی انسانی، عادلانه و منصفانه -مانند حق خروج از کشور، اولویت در حضانت فرزندان، تصنیف دارایی‌های مشترک و …- وضعیت را از نقطهٔ مطلقاً نابرابر در زندگی مشترک به نقطهٔ نسبتاً نابرابر تغییر می‌دهد.

نمونهٔ متن وکالت حق طلاق از سوی همسر (زوجه)

به موجب این سند موکل (زوج) آقای ….[نام کامل زوج]…. (فرزند ….[نام پدر زوج]…. و ….[نام مادر زوج]…. متولد ….[تاریخ تولد زوج]…. در ….[شهر محل تولد زوج]…. به شمارهٔ ملی ….[شمارهٔ ملی زوج]….) در نهایت صحت مزاج و عقل و دماغ و با قصد و رضا و میل و اراده و اختیار کامل اقرار و اعلام صریح و صحیح و شرعی و قانونی و با میل و رضا به وکیل (زوجه) خانم ….[نام کامل زوجه]…. (فرزند ….[نام پدر زوجه]…. و ….[نام مادر زوجه]…. متولد ….[تاریخ تولد زوجه]…. در ….[شهر محل تولد زوجه]…. به شمارهٔ ملی ….[شمارهٔ ملی زوجه]….) وکالت بلاعزل، دائمی، تام، قابل انتقال به غیر -با همهٔ اختیارات قانونی- برای مطلقه کردن خود از قید زوجیت موکل (زوج) را می‌دهد.

مورد وکالت:
مطلقه نمودن موکل (زوجه) از زوجیت موکل (زوج) برابر سند ازدواج به شمارهٔ ….[شمارهٔ قبالهٔ ازدواج]…. مورخ ….[تاریخ ثبت ازدواج]…. (ثبت شده در دفتر رسمی ازدواج شمارهٔ ….[شمارهٔ دفتر ازدواج]…. واقع در ….[شهر محل دفتر ازدواج]….) به هر نوع طلاق اعم از بائن، رجعی، خلع یا مبارات بر اساس شروط ضمن عقد من جمله قبول بذل عین/بخشی از مهریه یا معادل آن، اولویت دارا بودن سرپرستی فرزندان مشترک و تصنیف دارایی‌های مشترک.

موکل (زوجه) برای مطلقه نمودن خود حق بلاعزل، تام و تمام و دائمی -با حق توکیل به غیر- برای انجام امور اداری و حقوقی و قضایی را -به نحوی که در هیچ مورد از موارد نیازی به حضور و امضای مجدد موکل (زوج) نباشد- داراست. از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

موکل (زوجه) برای مطلقه نمودن خود حق بلاعزل، تام، تمام و دائمی -با حق توکیل به غیر- برای انجام امور اداری و حقوقی و قضایی را -به نحوی که در هیچ مورد از موارد نیازی به حضور و امضای مجدد موکل (زوج) نباشد- داراست. از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • معرفی و انتخاب داور و قبول یا رد نظریهٔ داوری، حق اعتراض به رای، تجدیدنظر و فرجام‌خواهی و حق اسقاط آن‌ها، استرداد دعوی یا دادخواست.
 • مراجعه به واحد مشاوره و شرکت در جلسات مشاوره.
 • دادن هر گونه تعهد و گواهی امضا در مراجع رسمی از جمله دادگاه‌ها و دفاتر اسناد رسمی و پذیرش هر شرط و ترتیبی که وکیل صلاح بداند و یا مقررات ایجاب نماید.
 • درخواست گواهی از دادگاه یا دفتر دادگاه به منظور اجرای دادنامه جهت ثبت طلاق در دفتر رسمی طلاق و تقدیم دادخواست مربوطه به موارد متن این وکالت‌نامه با تطبیق به موارد مندرج در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و آئین‌نامه اجرائی آن و یا سایر قوانین و مقررات جاری.
 • حضور در هر یک از دفاتر رسمی ثبت طلاق و اجرای صیغهٔ شرعی و قانونی طلاق و امضاء ذیل و ظهر کلیهٔ اوراق و اسناد و دفاتر مربوطه و ثبت طلاق در شناسنامه‌های موکل (زوج) و وکیل (زوجه).
 • عقد قرارداد با وکلای دادگستری در رابطه با تقدیم دادخواست و دفاع و انجام مورد وکالت با داشتن کلیهٔ اختیارات، اعتراض به رای، واخواهی، تجدید نظر، فرجام‌خواهی، اعادهٔ دادرسی، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوا به داوری، تعیین داور، توکیل، تعیین مصدق و کارشناس، دعوای خسارت، استرداد دادخواست یا دعوا، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، ورود شخص ثالث، وداع از دعوای ورود ثالث، دعوای متقابل و دفاع در قبال آن، رد ادعای اعسار، قبول یا رد سوگند، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و موضوع لازم الاجرا و وجوه ایداعی به نام موکل (زوج)، اسقاط حق تجدید نظر و فرجام خواهی، ایراد، جرح شهود، درخواست و اجرای قرارهای تامین دلیل، تامین خواسته، معاینه محل، تحقیق محلی، تعیین حافظ و تحویل گرفتن جهیزیه و امضای سند طلاق و ثبت دفتر و احتمالاً اصلاحیه‌های آن و تادیه هزینه‌ها و غیره.
 • مراجعه به تمامی وزارت‌خانه‌ها، ادارات و مؤسسات و نهادها و سازمان‌های دولتی و غیر دولتی و وابسته و پیوسته به دولت و اشخاص حقوقی و حقیقی تحت هر اسم و عنوان من جمله مراجعه به دادگاه‌های عمومی و خانواده و تجدید نظر، دیوان عالی کشور، اجرای احکام، دیگر مراجع قضایی، نیروی انتظامی (پلیس) و تمامی ادارات و ارگان‌های لازمه.
 • فقد هر گونه منع و ردع قانونی و رفع تمامی معاذیر قانونی و اخذ مجوزات و استعلامات لازمه، کسب جوابیه‌های مد نظر و انجام کلیهٔ امور اداری و قانونی مورد نیاز از ابتدا تا انتها.
 • حق اخذ تصمیمات لازم در خصوص حضانت فرزندان (آتی) مشترک از جانب موکل (زوج) و رسیدگی کامل به کلیهٔ امور فرزندان. در ضمن وکیل (زوجه) کلیهٔ اختیارات حقوقی و قانونی و دادگاهی را در خصوص امور مربوط به حضانت فرزندان به نحوی داراست که نیاز به حضور و اجازهٔ مجدد موکل (زوج) نباشد را داراست، از جمله موارد زیر:
  • ثبت نام در مدارس و موسسات آموزشی و غیره.
  • رسیدگی به امور معیشتی و سلامتی، اعمال جراحی و بهداشتی و آموزشی.
  • امور مربوطه به مسافرت آنان اعم از سفرهای داخلی و یا خارج از کشور به هر مقصد و برای هر دلیل و هر مدت زمان از جمله انجام تشریفات مربوط به صدور روادید و گذرنامه.

حدود اختیارات:
وکیل (زوجه) در انجام مورد وکالت جزئاً یا کلاً دارای اختیارات تامه و مطلقهٔ قانونی -از جمله حق توکیل به غیر ولو کراراً- است و امضا و اقدام وی به منزلهٔ تعهد، امضا و اقدام موکل (زوج) نافذ و معتبر است. در ضمن موکل (زوج) هیچ‌گونه ادعا و اعتراضی نسبت به این موضوع در حال و آینده نداشته و نخواهد داشت و ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل و ضم امین و وکیل را به صورت دائمی از خود سلب و ساقط می‌کند.


پیام